LLIURAMENT DE COMANDES I DISPONIBILITAT

Tret que no s'indiqui el contrari, el termini de lliurament de les comandes és de 48-72 hores a partir de la confirmació. Els terminis de lliurament previstos i publicats en aquest lloc web canvien en funció dels articles i/o dels magatzems de sortida dels mateixos. Un cop comprovat el pagament de la comanda, en cas que els articles sol·licitats estiguin disponibles, les comandes sortiran des del magatzem de l'Empresa o dels seus proveïdors a l'adreça de lliurament que l'USUARI indica. Si l'USUARI no rebés la COMANDA en el termini indicat en aquest lloc web, pot posar-se en contacte amb l'empresa a través del telèfon 93 841 80 95 o de l'adreça de correu electrònic info@serviescola.com. L'Empresa farà tot el possible per complir el termini de lliurament indicat i si tingués coneixement que per qualsevol raó no podrà complir-ho comunicarà via e-mail o telèfon a l'USUARI. L'Empresa farà el possible però NO GARANTEIX que si no s'indica un termini diferent, l'USUARI rebrà els articles en el termini indicat per a la Península espanyola i Balears. Els enviaments es realitzaran majoritàriament mitjançant els serveis d'agències de repartiment especialitzades. En el cas que l'USUARI requereixi un servei de lliurament ràpid, i en el cas que sigui possible utilitzar aquest tipus servei, l'Empresa informarà l'usuari de el cost corresponent i ho repercutirà a l'USUARI.

En aquest lloc web s'indica que un article està disponible si els proveïdors que subministren aquest article han informat de l'existència del producte en els seus magatzems. En determinades circumstàncies, si la demanda d'un article és molt elevada, és possible per tant que un producte no estigui disponible en el moment de realitzar la sol·licitud de comanda. El personal d'atenció a client de l'empresa, informarà l'USUARI de la no disponibilitat del producte tan aviat hagi estat informat pel proveïdor de la mateixa, de la impossibilitat de subministrar l'article sol·licitat per l'USUARI. L'usuari podrà decidir si anul·lar la sol·licitud de la comanda o, si s'escau sol·licitar la cotització d'un producte alternatiu de característiques similars.

En qualsevol cas l'USUARI serà informat com més aviat millor de la manca de disponibilitat i en cas de no desitjar que se li ofereixi una alternativa podrà rebre en un període de dies, relacionat amb la seva forma de pagament, les sumes que els hagin abonat.

 

SERVEIS ESPECIALS DE LLIURAMENT

Seran considerats SERVEIS ESPECIALS DE LLIURAMENT, com a definició, qualsevol expedició que hagi de lliurar-se en una PLANTA SUPERIOR D'UN EDIFICI (NO PLANTA BAIXA) i que suposi més de 100 kg. de pes, o amb paquets d'un volum de més de 300 cm (llarg + ample + alt), per exemple, pissarres de 100x200 cm., o que no pugui realitzar-se en menys de 15 minuts per completar el lliurament.

Costos dels serveis especials:

Depenent de que una expedició pel seu contingut tingui una especial complexitat per al seu lliurament, requerirà d'un pressupost previ pel cost d'aquest servei especial, el valor d'aquest import podran sol·licitar-lo al nostre Departament d'Atenció al Client.

Càrrecs addicionals, per tràmits de gestió no informats:

Quan, al formalitzar la seva comanda no s'hagi contemplat un càrrec addicional per un servei especial, i sigui notificat per l'agència per poder realitzar el lliurament, serà emès un albarà en concepte de ports pels serveis no facturats.

Segons la definició anterior de "SERVEIS ESPECIALS DE LLIURAMENT", i al no ser advertit pel client, podrà incrementar-se un 20% en tràmits de gestió.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). No inclouen altres impostos que puguin ser aplicables i en tot cas s'han d'expressar en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos a l'producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase de la mateixa. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Tot pagament realitzat al prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari comptarà amb el telèfon d'atenció a clients que és 93 841 80 95 o via correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@serviescola.com. En tot cas s'ha d'indicar en l'assumpte del missatge el nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

DEVOLUCIONS I DRET DE DESISTIMENT

D'acord amb la Llei d'Ordenació delComerç Minorista, així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7 / CE), disposa de 7 dies hàbils des de la recepció per desistir voluntàriament de la seva compra.

Durant aquests mateixos 7 dies acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

Realitzant-se la devolució en aquest termini, s'haurà de retornar la compra amb tots els seus components, amb el seu embalatge original, amb el seu precinte original sense trencar, amb tots els accessoris i en perfecte estat. No s'acceptaran devolucions de productes que no vinguin amb tots els seus components, amb el seu embalatge original ni s'autoritzarà la devolució de productes que puguin ser reproduïts o copiats, com ara programari, tret que aquests siguin defectuosos. L'Empresa abonarà l'import de la comanda un cop hagi comprovat que la mercaderia compleix les condicions anteriors. En el cas de devolucions comercials el client haurà de córrer amb les despeses de transport. Per sol·licitar aquesta devolució haurà de comunicar al correu info@serviescola.com.

Si un PRODUCTE ha arribat a l'USUARI trencat, danyat o en males condicions, aquest lloc web es farà càrrec de les despeses d'enviament i/o recollida en el seu domicili i de reposar-lo, SENSE càrrecs addicionals.

En el cas que el defecte provingui d'una incidència en transport, l'USUARI haurà d'anota l’esmentat defecte en l'albarà en el moment de la recepció de la mercaderia i comunicar-ho en el termini de 24 hores des de la recepció, al correu info@serviescola.com.

GARANTIES APLICABLES

Un cop hagin passat els primers 7 dies hàbils des del lliurament, en els quals el client podrà retornar una comanda a l'empresa, o sol·licitar un canvi perquè un producte sigui defectuós, el client haurà d'acudir a la garantia. La garantia dels productes, com en qualsevol venda, és la que ofereix el fabricant. Així mateix l'Empresa respondrà davant el comprador de qualsevol falta de conformitat que existeix en el moment del lliurament del producte, d'acord amb l'art. 114 de Reial Decret Legislatiu 1/2007 del 16 de novembre. En qualsevol cas, sempre que tingui qualsevol problema en aquest aspecte, o no quedi satisfet amb el tracte rebut, podrà contactar amb l'Empresa i nosaltres farem les gestions oportunes directament amb el fabricant.

Addicionalment a l'anterior, tots els productes disposen de garantia d'acord a el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries .

Producto añadido a la lista de compras
Añadido a la lista de comparación

Subscriu-te a la nostra newsletter i seràs el primer en rebre promocions especials.